Aihearkisto: Yleinen

Lahja satavuotiaalle Suomelle

Satavuotiaan Suomen kruununjalokiveksi on hioutunut suomalainen koulutus. Oppivelvollisuudella on lähes yhtä pitkä historia kuin itsenäisyydellämme. Laki oppivelvollisuudesta säädettiin 1921, mutta sitä oli valmisteltu Mikael Soinisen johdolla aina vuodesta 1906.  Oppivelvollisuuslailla oli kauaskantoisia vaikutuksia maallemme. Sen avulla Suomi nousi yhdeksi maailman … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | 1 kommentti

Koulutusputkea on jatkettava

Yhteiskunta ja sen asettamat vaatimukset ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Koulu ei voi jäädä tästä kehityksestä ulkopuoliseksi saarekkeeksi vaan sen on uudistuttava samaan tahtiin. Yksi askel tällä uudistamisen tiellä ovat parhaillaan sisäänajossa olevat uudet opetussuunnitelmat. Sen lisäksi on kuitenkin uskallettava … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Joustava koulupäivä toisi kustannuksia

Kuntavaalien alla puolueet ovat vihdoin heränneet ottamaan vaaliohjelmaansa myös koulutuksen, joka on tulevaisuudessa kuntien tärkein tehtävä. SDP on asettunut omassa ohjelmassaan ajamaan joustavan koulupäivän -ajatusta. Joustava koulupäivä tarkoittaa, että koulupäivässä opituntien väliin sisällytettäisiin maksutonta kerhotoimintaa. Sen järjestäisivät ns. kolmannen sektorin … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Kuntiin sivistyspäättäjiä

Kevään kuntavaalit ovat merkittävimmät kuntalaisten kannalta kuin ehkä milloinkaan ennen; kunnat eivät ole vastaisuudessa samalla tavalla kuntia kuin tähän asti. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakunnille ja niiltä siirtyvien tehtävien kokonaiskustannus on noin 18 miljardia euroa. Tämä historiallinen muutos ei … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Kiusaamisen taustalla usein ongelmat perheessä

Koulukiusaaminen on vakava ja tuomittava asia. Se ei ole vain tämän ajan ongelma, mutta on hyvä, että siitä puhutaan nyt avoimesti. Vaikka kiusaamista ei hyväksytä missään koulussa, julkisuudesta saattaisi saada sellaisen käsityksen tai ainakin sen, ettei kiusaamiseen puututa tavattaessa. Kiusaamisongelma … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Opetusryhmän koolla on väliä

Keskustelu opetusryhmän koosta on jälleen noussut pinnalle, kun Sirkku Kupiainen ja Ninja Hienonen Helsingin yliopistosta ovat kirjoittaneet tutkimuksiin pohjautuvan kirjan. Loppupäätelmä kirjassa on, ettei luokkakoolla ole yhteyttä osaamiseen ja asenteisiin. Se vaikuttaisi olleen myös lähtöolettama tutkimuksissa. Loppupäätelmää perustellaan muun muassa … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Etunimet ovat käytössä nytkin

Suomen kouluissa tulee pakolliseksi tasa-arvosuunnitelma. Sen toteuttamiseksi Opetushallitus on julkaissut käytännön oppaan, jolla pyritään helpottamaan suunnitelman toteuttamista. Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä julkaisu artikkeli aiheesta on kuitenkin johtanut voimakkaaseen huoltajien reaktioon niin sosiaalisessa mediassa kuin julkisuudessakin. Vanhempia suututtaa, koska oppaan viesti on … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Vessa paperi rulla ja paistettua lohta

Äidinkieli on se, minkä ihminen oppii ensimmäisenä, kun hän on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Nykyään etenkin sosiaalinen media osoittaa ikävällä tavalla, että monella suomalaisella äidinkielen kirjoittaminen on hakoteillä. Vaikuttaa jopa siltä, että tämä väärin kirjoittaminen on lisääntynyt. Vai onkohan kaiken … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Tarvitaan homekoulurekisteri

Yleisradion yhdessä Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa toteuttaman kyselyn mukaan 800:sta kyselyyn vastanneesta koulusta 40 prosentissa oli vastaajan mukaan sisäilmaongelmia. Homeongelma kouluissa ei ole uusi asia, päinvastoin. Laajasti siitä on puhuttu ainakin 20 vuotta ja muistutettu toistuvasti. Tilannetta on myös … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Miksi ei tutkita kunnolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt selvityksen turvapaikanhakijoiden koulutustaustasta ja osaamisesta. Sen perusteella korkeakouluopintoja on yli neljänneksellä hakijoista. Kandidaatin tutkinnon ilmoitti suorittaneensa 16 prosenttia vastaajista. Ammattikoulua oli selvitystietojen mukaan käynyt joka seitsemäs. Työkokemusta on kaikilla ja yrittäjiksi ilmoittautui joka viides hakija. … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti